Boyun Fıtığı

Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemi gerçek tıbbın kendisidir. Boyun fıtığı hastalığı için doğru ve kalıcı olan yöntem Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemidir. Yapılan tüm işlemlerin kalıcı olması sözünün karşılığı bize danışan hastalarımızın memnuniyetidir. Tedavi sonrasında öncesi ve sonrası mr sonuçları karşılaştığında diskin sinirden ve omurga kanalından uzaklaştırıldığı görülür. Herhangi bir hastane klinik tıp merkezi fizik tedavi merkezi vb. sağlık kurumlarında uygulanan hiçbir manuel terapi yöntemi Anatomy Form’un uyguladığı manuel terapi yöntemiyle eşdeğer değildir. Anatomy Form’u diğer sağlık kurumlarından ayıran en büyük özelliği budur.

Yapılan tüm işlemlerin kalıcı olması sözünün karşılığı bize danışan hastalarımızın memnuniyetidir.

Boyun Fıtığı Nedir?

Boynumuz 7 adet omurdan oluşur ve bunların arasında beş disk yer alır. Diskler ve faset eklemler omurların hareket etmesine izin verir ve boynu, sırtı eğip çevirmeye olanak sağlar. Disk, “annulus fibrosus” adı verilen dayanıklı bir dış tabaka ve “nucleus pulposus” adı verilen jöle kıvamında bir merkezden oluşur. Diskin dış tabakası aşınarak veya yırtılarak içindeki jel kıvamında olan sıvı, omurga kanalına ve sinir aralıklarına sızar. Bu olayın gerçekleşmesine boyun fıtığı (servikal disk hernisi) denir.

 

Tedavi başarı oranımız %90'ın üzerindedir.
%100 sonuç almadan seans programlarını sonlandırmayız.

 

Tam olarak genetik bir geçiş söz konusu olmasa da anne ve babasında bu hastalık görülen çocukların boyun fıtığı olma riski, disk eklemlerinin hassasiyetinde genetik faktörlerin etkili olabilmesinden dolayı daha yüksektir.

Boyun fıtığının en ön planda gelen belirtisi boyun ağrısıdır fakat her boyun ağrısına fıtık sebebiyet vermez. Boyun ağrılarım büyük oranı kas kökenli ortaya çıkmaktadır. Fıtığın sebebiyet verdiği ağırlar sırta, kürek kemiğine, omuza, başın arka tarafına ve parmak ucuna kadar inen ağrılar şeklinde görülür. Ağrı dışında, ileri derece fıtıklarda, sıkışan sinirin fonksiyonuna bağlı olarak kolların ve parmakların belli bölgelerinde uyuşukluk, üşüme, his kaybı, karıncalanma, güç kaybı ortaya çıkabilir.

Boyun fıtığı hastasının boyun bölgesinde yaşadığı ağırlar sebebiyle fıtıktan şüphelenmesinin ardından sözlü ve fiziki muayenesi sonrasında hastanın ilgili bölgesinde çekilen MR raporu sonucunda teşhis edilir.

MR çektirmek istemeyen hastaların çoğunluğunda panik atak hastalığı vardır ve Boyun fıtığı hastalığı MR dışında da teşhis edilebilir yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri EMG yani elektromiyografidir. Elektromiyografi elektriksel olarak kasların etkinliğini, voltajını ölçen testtir, kas ve duyu sinirlerinin pozitif ve normal sonucuna göre teşhis konulur. Bunun dışında ilaçlı tomografi normal röntgen gibi tetkikler boyun fıtığında yardımcı teşhis araçlarıdır.

Boyun fıtığı hastalığı için günümüzde ilaç, fizik tedavi modaliteleri ve cihazları, ışın, lazer, iğne, ozon ve proloterapi, ameliyat vb. özellikle de son dönemlerde uygulama esnasında çıkan seslerden dolayı ilgi gören gündemde olan kayroparktik tedavi yöntemlerinin boyun fıtığı hastalığını kalıcı olarak iyileştirmesi mümkün değildir. Boyun fıtığı olan hastaların kalıcı olarak iyleşebilmeleri için etki eden disk temasının sinir ve omurilik kanalından uzaklaştırılarak sonlandırılması gerekir. Oral (ağız) yoluyla alınan bir ilaç, fizik tedavi modalitelerinden ultrason, elektroterapi, ınfraruj, hot packs vb. ışın, lazer, iğne, ozon ve proloterapi, kayropraktik yöntemleri diskin boyutunu etkilemediği için fıtıkta kalıcı iyileşme etkisi göstermez. Ameliyat ise diskin fiziki boyutunu anatomide bir eksiklik meydana getirerek değiştirir ki bu eksiklik sonrasında fıtıktan daha ciddi sorunlara sebebiyet verir. Boyun fıtığı ameliyatı beyin cerrahları tarafından uygulanan bir tedavi yöntemi olmasına rağmen son evre fıtık derecesinde olan bir beyin cerrahı bile kendisi için asla doğru tedavi yöntemi olarak ameliyatı tercih etmez.

Tıp dünyasında zaman kavramı, yöntemlerde uygulanan araç gereç ve teknolojinin gelişmesiyle tıbbın yörüngesine bazı hastalıklar için olumlu bazı hastalıklar için olumsuz etki sağlamıştır. Örneğin safra kesesinde taş bulunan hastanın safra kesesinin alınmasında kesi bölgesini daha geniş tutmak yerine beş delik açarak işlemi yapmak, steril kamera kullanmak hem hasta hem de hekim için cerrahi işlemi daha risksiz ve rahat duruma getirmiştir fakat zamanla araç gereç ve teknolojinin gelişmesi boyun fıtığı hastalığı için uygulanan gerçek tıp uygulamalarını azaltmış boyun fıtığı tedavisinin başarı oranlarını düşürerek olumsuz etkilemiştir. Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemi gerçek tıbbın kendisidir. Boyun fıtığı hastalığı için doğru ve kalıcı olan yöntem Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemidir.

Tercih Ediliyoruz!

Anatomy Form'da İlaç, Işın, İğne, Neşter, Ameliyat Yöntemleri Kullanılmaz!

Sizi Arayalım!

Bilgilerinizi bırakın, detaylı bilgi için en kısa sürede sizi arayalım!

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.