Skolyoz (Omurga Eğriliği) Nedir?

Omurgamız başımız ile bacaklar arasında uzanan ve vücut ağırlığımızın üçte ikisini taşıyan bir köprü gibidir. Omurgamız, omur denilen 23 tanesi hareketli toplam 33 kemikten oluşur.
Bu kemikler birbirlerine bağ dokusu, eklemler ve disk dediğimiz yastıkçıklarla bağlanır. Aynı zamanda hareketleri sağlayan ve omurların her birine bağlanan güçlü omurga çevresi kaslarımız ve kaslarla kemikleri birleştiren ligamentler vardır. Merkezi sinir sisteminin en önemli bölümlerinden biri olan omurilik de omurganın içinde yer alır. Omurga, omuriliği içinde barındırır ve korur.
Omurilik beyin ile kol, gövde ve bacaklar arasında irtibatı sağlayan ve beyinden bu bölgelere emir getiren ve götüren sinir dokusundan oluşur. İnsan anatomisinde beyin, tıpkı bir televizyonun sinyal aldığı anten ve uydu gibi, sinirlerde bu anten ve uydudan televizyona sinyal götüren kablo gibi görev yaparak; el ve kollarımızın, ayak ve bacaklarımızın, duyu fonksiyonumuzun çalışmasını sağlar.
Omurga nefes alıp vermemize de yardımcı olur, idrar ve dışkı fonksiyonlarının düzenini sağlar. Omurgamız bedenimizi döndürmemizi, başımızı çevirmemizi sağlar ve iç organları korur. Sağlıklı bir omurga için dik durmak, ağır yük kaldırmamak ve doğru oturmak önemlidir.
Skolyoz, spinal deformiteler içerisinde en sık karşılaşılan ve ilerleyen evrelerde son derece ciddi duruş bozukluklarına neden olan üç boyutlu bir omurga deformitesidir. Bu deformite omurganın yapısal bozukluğundan kaynaklı olarak ortaya çıkabileceği gibi omurga dışı sebeplere bağlı olarak da gelişebilir.

Skolyozun Sıklığı Nedir?

- Skolyoz, derecesi düşükte olsa toplumda her on kişiden ikisinde vardır.
- Skolyoz kız çocuklarında erkek çocuklarına kıyasen daha fazla görülebilir.
- Skolyoz hastalarının minimum derecelerde dahi olsa zaman kaybı yaşamadan erken tedaviye başvurmaları gerekmektedir.

Skolyoz Türleri Nelerdir?

İdiopatik skolyoz (Nedeni bilinmeyen skolyoz)
Nöromüsküler skolyoz
Konjenital skolyoz
Doğuştan Skolyoz

Skolyoz Belirtileri Nelerdir?

- Sırt ağrısı.
- Omuzlarda duruş bozukluğu.
- Bacaklarda uyuşma ve halsizlik veya ağrı.
- Yürüme sorunu.
- Dik durmakta zorluk.
- Yorgunluk hissi.
- Nefes darlığı.

Skolyoz Hastalığı Tanı Yöntemleri Nedir?

Skolyoz tanısı konulmadan önce Doktor tarafından hastanın detaylı sözlü ve fiziki muayenesi yapılır. Yaş skolyoz hastaları İçin oldukça önemlidir. Çocukluk döneminde başlayan skolyoz fiziki muayenede kendini belli eder fakat yeterli görülmediği takdirde hastadan tomografi, MR gibi tetkikler de istenebilir.

Skolyoz İçin Doğru Tedavi Yöntemi Ne Olmalıdır?

Skolyoz tedavisinin ilk adımında erken tanı yer alır. Erken tanı ile özellikle ergenlik döneminde eğriliğin ilerleyişini engellemek ve bu sayede hem estetik açıdan hem de duruş biçiminde düzelme sağlamak amaçlanır. İleri evre skolyoz tedavilerinin amacı ise öncelikle omurgada ortaya çıkan ağrı şikayetini hafifletmek, eşlik eden fiziksel sorunları iyileştirmek ve solunum fonksiyonunda ortaya çıkan bozulmaları düzeltmektir.
Tedavi planlanırken kişinin yaşı, cinsiyeti, eşlik eden hastalıkların varlığı, omurga eğriliğinin derecesi, eğriliğin yönü, tipi ve skolyoz tablosunun ilerleme riski gibi pek çok faktör göz önünde bulundurulur. Cerrahi tedavi dışında korse kullanımı ve skolyoza yönelik spesifik egzersiz uygulamaları gibi konservatif tedavi yöntemleri tercih edilir fakat bu tedavi yöntemler skolyoz hastalığı için doğru tedavi yöntemleri değildir. Cerrahi tedavi skolyoz için çok riskli bir tedavi yöntemidir: Ameliyat sırasında sinirlere yapılan bası sebebiyle skolyozdan daha ciddi sorunlar oluşabilir, cerrahi işlem skolyoz için net ve kalıcı bir çözümde sağlamaz. Korse kullanımı ise hasta açısından ciddi derecede rahatsız edici etki gösterir ve uzun süreli kullanım gerektirir, bu sebepten dolayı bu yöntem hastaların tercih etmek istedikleri bir yöntem değildir. Spesifik, schroth egzersizler ile başarı oranı yüksek algısı oluşturmaya çalışan Fizyoterapistler hastaya bu yöntem ile minimum 15 seans maksimum 30 seanslara kadar çıkan yöntemler uygular fakat bu yöntem hasta için ciddi zaman kaybı oluşturur. Skolyoz hastalarının tedavisinde önemli olan sırt bölgesinde ki doku ve kasların yumuşatılarak hastaların rahatlamasını sağlamak değil, omurgada bulunan 33 kemiğin düz bir hatta olmasıdır.
Skolyoz için derece farketmeksizin ilaç, fizik tedavi modalitelerinden ultrason, elektroterapi, ınfraruj, hot packs vb. ışın, lazer, iğne, ozon ve proloterapi, kayropraktik, korse, spesifik, schroth egzersizler ve cerrahi işlem uygulanmadan Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemleriyle maksimum 3 seansta kalıcı olarak iyileşmek mümkündür.

Ameliyatsız Skolyoz Tedavisi Mümkün Mü?

Cerrahi tedavi skolyoz için çok riskli bir tedavi yöntemidir: Ameliyat sırasında sinirlere yapılan bası sebebiyle skolyozdan daha ciddi sorunlar oluşabilir, cerrahi işlem skolyoz için net ve kalıcı bir çözümde sağlamaz.

Skolyoz Hastalığında Kayropraktik Etkili Mi?

Son dönemlerde uygulama esnasında çıkan seslerden dolayı merak uyandıran ve ilgi gören, gündemde olan kayroparktik tedavi yöntemlerinin bel fıtığı hastalığını kalıcı olarak iyileştirmesi mümkün değildir.

Yetişkinlerde Skolyoz Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Yetişkinler skolyoz tedavisi için holistik (bütüncül bakış) açısıyla değerlendirilmelidir.
Sözlü muayene sırasında, bu hastalığın oluşmasına ve ilerlemesine hastanın yaşamında ne sebebiyet vermiş olabilir? Hasta bu hastalığı en minimal dereceye yaşam standardını etkilemeden nasıl düşürebilir? Hasta tedavi programına özel ve iş hayatını etkilemeden nasıl devam edebilir? Bu ve bunun gibi soruları sorup cevaplarını alarak hastanın sorununa göre bir tedavi programı oluşturulur.

Skolyoz İçin Scroth Egzersizleri Etkili Midir?

Schroth egzersizleri sırt bölgesinde skolyoz hastalığının sebebiyet verdiği doku ve kas sertliğinin yumuşamasına, olması gerektiğinden daha yavaş olan kan dolaşımının hızlanmasına etkili olabilir fakat skolyoz için gerekli olan sonuç kemik bütünlüğünün düz bir hatta olmasıdır. Schroth egzersizleri skolyoz için uzun seans programları gerektirir bu durum hasta için maddi ve zaman kaybı yaratır.
Schroth egzersizleri başarı oranı düşük, maddi ve zaman kaybı yüksek olan bir tedavi yöntemi olduğundan dolayı skolyoz için etkili bir tedavi yöntemi değildir.

Skolyoz İçin Fizik Tedavi Etkili Midir?

Fizik tedavide kullanılan elektronik cihazlar sırt bölgesinde skolyoz hastalığının sebebiyet verdiği doku ve kas sertliğinin yumuşamasına, olması gerektiğinden daha yavaş olan kan dolaşımının hızlanmasına etkili olabilir fakat skolyoz için gerekli olan sonuç kemik bütünlüğünün düz bir hatta olmasıdır. Fizik tedavi için uzun seans programları gerekir bu durum hasta için maddi ve zaman kaybı yaratır. Fizik tedavi başarı oranı düşük, maddi ve zaman kaybı yüksek olan bir tedavi yöntemi olduğundan dolayı skolyoz için etkili bir tedavi yöntemi değildir.

Skolyoz İçin Korse Tedavisi Etkili Midir?

Korse skolyoz hastalığı için mantığı en düşük tedavi yöntemlerinden biridir. Skolyoz hastalığı sebebiyle oluşan ağrılardan dolayı hastalar sırt bölgelerini sıkar ve kasarlar. Sıkma ve kasma sonrasında sırt bölgesinde ki kan dolaşımı da azalır. Skolyoz hastalarının sırt bölgesinde ki dokuları ve kasları yumuşatıp aynı zamanda da yamulan kemik bütünlüğü için düz bir hat oluşturmaları gerekir.
Korse oluşturduğu baskıdan dolayı sırt bölgesinde ki dokuları ve kasları daha da sertleştirir ve kan dolaşımını yavaşlatır. Yamulan kemik bütünlüğünü düz bir hatta doğru itmek için oluşturduğu bası ise derece ilerleyişine göre eş zamanlı değildir. Yani 35 derece hastalığı olan bir skolyoz hastası korseden dolayı dereceyi 32 dereceye düşürebilir fakat korse baskısı kontrole gidene kadar 35 derece baskıya göre ayarlandığı için omurilikte 3D yamulma oluşur.
Korse tedavisi skolyoz hastalığı İçin etkili bir tedavi yöntemi değildir.

Klinik Plates Skolyoz İçin Etkili Midir?

Klinik plates sırt bölgesinde skolyoz hastalığının sebebiyet verdiği doku ve kas sertliğinin yumuşamasına, olması gerektiğinden daha yavaş olan kan dolaşımının hızlanmasına etkili olabilir fakat skolyoz için gerekli olan sonuç kemik bütünlüğünün düz bir hatta olmasıdır. Klinik plates skolyoz için uzun seans programları gerektirir bu durum hasta için maddi ve zaman kaybı yaratır.

Skolyoz Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemi skolyoz hastaları için maksimum 4 seansı yeterli buluyor.
Yapılan tüm işlemlerin kalıcı olması sözünün karşılığı bize danışan hastalarımızın memnuniyetidir.

Anatomy Form Skolyoz Danışanlarına Derece Farketmeksizin Genellikle Tek Seans Uygulama Yapıyor!

Skolyoz, spinal deformiteler içerisinde en sık karşılaşılan ve ilerleyen evrelerde son derece ciddi duruş bozukluklarına neden olan üç boyutlu bir omurga deformitesidir. Bu deformite omurganın yapısal bozukluğundan kaynaklı olarak ortaya çıkabileceği gibi omurga dışı sebeplere bağlı olarak da gelişebilir.

 

Tedavi başarı oranımız %90'ın üzerindedir.
%100 sonuç almadan seans programlarını sonlandırmayız.

 

– Skolyoz, derecesi düşükte olsa toplumda her on kişiden ikisinde vardır.
– Skolyoz kız çocuklarında erkek çocuklarına kıyasen daha fazla görülebilir.
– Skolyoz hastalarının minimum derecelerde dahi olsa zaman kaybı yaşamadan erken tedaviye başvurmaları gerekmektedir.

İdiopatik skolyoz (Nedeni bilinmeyen skolyoz)
Nöromüsküler skolyoz
Konjenital skolyoz
Doğuştan Skolyoz

– Sırt ağrısı.
– Omuzlarda duruş bozukluğu.
– Bacaklarda uyuşma ve halsizlik veya ağrı.
– Yürüme sorunu.
– Dik durmakta zorluk.
– Yorgunluk hissi.
– Nefes darlığı.

Skolyoz tanısı konulmadan önce Doktor tarafından hastanın detaylı sözlü ve fiziki muayenesi yapılır. Yaş skolyoz hastaları İçin oldukça önemlidir. Çocukluk döneminde başlayan skolyoz fiziki muayenede kendini belli eder fakat yeterli görülmediği takdirde hastadan tomografi, MR gibi tetkikler de istenebilir.

Skolyoz tedavisinin ilk adımında erken tanı yer alır. Erken tanı ile özellikle ergenlik döneminde eğriliğin ilerleyişini engellemek ve bu sayede hem estetik açıdan hem de duruş biçiminde düzelme sağlamak amaçlanır. İleri evre skolyoz tedavilerinin amacı ise öncelikle omurgada ortaya çıkan ağrı şikayetini hafifletmek, eşlik eden fiziksel sorunları iyileştirmek ve solunum fonksiyonunda ortaya çıkan bozulmaları düzeltmektir.

Tedavi planlanırken kişinin yaşı, cinsiyeti, eşlik eden hastalıkların varlığı, omurga eğriliğinin derecesi, eğriliğin yönü, tipi ve skolyoz tablosunun ilerleme riski gibi pek çok faktör göz önünde bulundurulur. Cerrahi tedavi dışında korse kullanımı ve skolyoza yönelik spesifik egzersiz uygulamaları gibi konservatif tedavi yöntemleri tercih edilir fakat bu tedavi yöntemler skolyoz hastalığı için doğru tedavi yöntemleri değildir. Cerrahi tedavi skolyoz için çok riskli bir tedavi yöntemidir: Ameliyat sırasında sinirlere yapılan bası sebebiyle skolyozdan daha ciddi sorunlar oluşabilir, cerrahi işlem skolyoz için net ve kalıcı bir çözümde sağlamaz. Korse kullanımı ise hasta açısından ciddi derecede rahatsız edici etki gösterir ve uzun süreli kullanım gerektirir, bu sebepten dolayı bu yöntem hastaların tercih etmek istedikleri bir yöntem değildir. Spesifik, schroth egzersizler ile başarı oranı yüksek algısı oluşturmaya çalışan Fizyoterapistler hastaya bu yöntem ile minimum 15 seans maksimum 30 seanslara kadar çıkan yöntemler uygular fakat bu yöntem hasta için ciddi zaman kaybı oluşturur.

Skolyoz hastalarının tedavisinde önemli olan sırt bölgesinde ki doku ve kasların yumuşatılarak hastaların rahatlamasını sağlamak değil, omurgada bulunan 33 kemiğin düz bir hatta olmasıdır.

Skolyoz için derece farketmeksizin ilaç, fizik tedavi modalitelerinden ultrason, elektroterapi, ınfraruj, hot packs vb. ışın, lazer, iğne, ozon ve proloterapi, kayropraktik, korse, spesifik, schroth egzersizler ve cerrahi işlem uygulanmadan Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemleriyle maksimum 3 seansta kalıcı olarak iyileşmek mümkündür.

Cerrahi tedavi skolyoz için çok riskli bir tedavi yöntemidir: Ameliyat sırasında sinirlere yapılan bası sebebiyle skolyozdan daha ciddi sorunlar oluşabilir, cerrahi işlem skolyoz için net ve kalıcı bir çözümde sağlamaz.

Son dönemlerde uygulama esnasında çıkan seslerden dolayı merak uyandıran ve ilgi gören, gündemde olan kayroparktik tedavi yöntemlerinin bel fıtığı hastalığını kalıcı olarak iyileştirmesi mümkün değildir.

Yetişkinler skolyoz tedavisi için holistik (bütüncül bakış) açısıyla değerlendirilmelidir. Sözlü muayene sırasında, bu hastalığın oluşmasına ve ilerlemesine hastanın yaşamında ne sebebiyet vermiş olabilir? Hasta bu hastalığı en minimal dereceye yaşam standardını etkilemeden nasıl düşürebilir? Hasta tedavi programına özel ve iş hayatını etkilemeden nasıl devam edebilir? Bu ve bunun gibi soruları sorup cevaplarını alarak hastanın sorununa göre bir tedavi programı oluşturulur.

Schroth egzersizleri sırt bölgesinde skolyoz hastalığının sebebiyet verdiği doku ve kas sertliğinin yumuşamasına, olması gerektiğinden daha yavaş olan kan dolaşımının hızlanmasına etkili olabilir fakat skolyoz için gerekli olan sonuç kemik bütünlüğünün düz bir hatta olmasıdır. Schroth egzersizleri skolyoz için uzun seans programları gerektirir bu durum hasta için maddi ve zaman kaybı yaratır. Schroth egzersizleri başarı oranı düşük, maddi ve zaman kaybı yüksek olan bir tedavi yöntemi olduğundan dolayı skolyoz için etkili bir tedavi yöntemi değildir.

Fizik tedavide kullanılan elektronik cihazlar sırt bölgesinde skolyoz hastalığının sebebiyet verdiği doku ve kas sertliğinin yumuşamasına, olması gerektiğinden daha yavaş olan kan dolaşımının hızlanmasına etkili olabilir fakat skolyoz için gerekli olan sonuç kemik bütünlüğünün düz bir hatta olmasıdır. Fizik tedavi için uzun seans programları gerekir bu durum hasta için maddi ve zaman kaybı yaratır.

Korse skolyoz hastalığı için mantığı en düşük tedavi yöntemlerinden biridir. Skolyoz hastalığı sebebiyle oluşan ağrılardan dolayı hastalar sırt bölgelerini sıkar ve kasarlar. Sıkma ve kasma sonrasında sırt bölgesinde ki kan dolaşımı da azalır. Skolyoz hastalarının sırt bölgesinde ki dokuları ve kasları yumuşatıp aynı zamanda da yamulan kemik bütünlüğü için düz bir hat oluşturmaları gerekir.

Korse oluşturduğu baskıdan dolayı sırt bölgesinde ki dokuları ve kasları daha da sertleştirir ve kan dolaşımını yavaşlatır. Yamulan kemik bütünlüğünü düz bir hatta doğru itmek için oluşturduğu bası ise derece ilerleyişine göre eş zamanlı değildir. Yani 35 derece hastalığı olan bir skolyoz hastası korseden dolayı dereceyi 32 dereceye düşürebilir fakat korse baskısı kontrole gidene kadar 35 derece baskıya göre ayarlandığı için omurilikte 3D yamulma oluşur. Korse tedavisi skolyoz hastalığı İçin etkili bir tedavi yöntemi değildir.

Klinik plates sırt bölgesinde skolyoz hastalığının sebebiyet verdiği doku ve kas sertliğinin yumuşamasına, olması gerektiğinden daha yavaş olan kan dolaşımının hızlanmasına etkili olabilir fakat skolyoz için gerekli olan sonuç kemik bütünlüğünün düz bir hatta olmasıdır. Klinik plates skolyoz için uzun seans programları gerektirir bu durum hasta için maddi ve zaman kaybı yaratır.

Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemi skolyoz hastaları için maksimum 4 seansı yeterli buluyor.

Tercih Ediliyoruz!

Anatomy Form'da İlaç, Işın, İğne, Neşter, Ameliyat Yöntemleri Kullanılmaz!

Sizi Arayalım!

Bilgilerinizi bırakın, detaylı bilgi için en kısa sürede sizi arayalım!

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.