İlkelerimiz

  1. İnsan onurunu korumak ve sosyal/yasal haklara, kişiliklere, özelliklere ve benliklere saygı göstermek, din, dil, ırk, milliyet, uyruk, cinsiyet ve sosyal sınıf ayrımı yapmaksızın. Ayrıca çalışanların ve üyelerin mahremiyet hakkına uygun davranmak ve güvenliklerini sağlamak.

  2. Ekip ruhu içinde çalışan, güleryüzlü, başarılı, kendini sürekli geliştiren, mutlu ve kuruma sahip çıkan profesyonellerle çalışmak. Çalışanların bu nitelikleri kazanmalarını ve geliştirmelerini desteklemek ve teşvik etmek.

  3. Kurum ve bireyleri olarak devamlı gelişmeyi hedeflemek, işimizi ölçmek ve değerlendirmek, eleştiriye açık ve yenilikçi olmak, fark yaratmak, gelişimi sürekli ve sürdürülebilir kılmak. Bu yöndeki çabaları desteklemek ve teşvik etmek.

  4. Üyelerimizin endişelerini gidermek için bilimsel açıklamalarla doğru yönlendirme yapmak. Programlarını doğru beslenme ve egzersiz ilkeleriyle gerçekleştirmelerini, sporu keyifle yapmalarını ve kurumda bulunmaktan mutluluk duymalarını sağlamak. Üyelere karşı ilgili ve destekleyici olmak ve kuruma ait olma duygularını geliştirmek.

  5. Hizmetlerimizi, müşteri ve sağlık odaklı bir yaklaşımla, bütünsel kaliteyi yansıtacak şekilde sunmak. Bunun için dürüst, temiz, doğru, zamanında, aksaksız, güleryüzlü, içten, olumlu ve profesyonel bir anlayışla, etik kurallara uygun bir ortamda sunmaya özen göstermek. Bu şekilde saygınlığımızın ve oluşturduğumuz güvenin sürekliliğini sağlamak.

 

Anatomyform
Sağlıklı Yaşam Merkezi

Henüz sizinle tanışmadıysak, sizleri merkezimizde ağırlamaktan, hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi vermekten mutluluk duyarız.