Bel Fıtığı

Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemi gerçek tıbbın kendisidir. Bel fıtığı hastalığı için doğru ve kalıcı olan yöntem Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemidir. Yapılan tüm işlemlerin kalıcı olması sözünün karşılığı bize danışan hastalarımızın memnuniyetidir. Tedavi sonrasında öncesi ve sonrası mr sonuçları karşılaştığında diskin sinirden ve omurga kanalından uzaklaştırıldığı görülür. Herhangi bir hastane klinik tıp merkezi fizik tedavi merkezi vb. sağlık kurumlarında uygulanan hiçbir manuel terapi yöntemi Anatomy Form’un uyguladığı manuel terapi yöntemiyle eşdeğer değildir. Anatomy Form’u diğer sağlık kurumlarından ayıran en büyük özelliği budur.

Yapılan tüm işlemlerin kalıcı olması sözünün karşılığı bize danışan hastalarımızın memnuniyetidir.

Bel Fıtığı Nedir?

Omurganın bel kısmı beş adet omur ve diskten meydana gelir. Bu bölge vücut ağırlığının yükünü en çok taşıyan bölge olarak bilinir. Günümüzde çok sık rastlanan bel fıtığı, omurgalar arasındaki disklerin kenarlarında bir yırtık oluşması ve disk içeriğinin omurilik kanalı içine doğru girerek, bacaklara giden sinirlere bazen de omuriliğe baskı yapmasıyla ağrıya sebebiyet veren bir hastalık olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Tedavi başarı oranımız %90'ın üzerindedir.
%100 sonuç almadan seans programlarını sonlandırmayız.

 

Bel Fıtığı hastasının bel bölgesinde yaşadığı ağırlar sebebiyle fıtıktan şüphelenmesinin ardından sözlü ve fiziki muayenesi sonrasında hastanın ilgili bölgesinde çekilen MR raporu sonucunda teşhis edilir.

MR çektirmek istemeyen hastaların çoğunluğunda panik atak hastalığı vardır ve Bel fıtığı hastalığı MR dışında da teşhis edilebilir yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri EMG yani elektromiyografidir. Elektromiyografi elektriksel olarak kasların etkinliğini, voltajını ölçen testtir, kas ve duyu sinirlerinin pozitif ve normal sonucuna göre teşhis konulur. Bunun dışında ilaçlı tomografi normal röntgen gibi tetkikler bel fıtığında yardımcı teşhis araçlarıdır.

Bel fıtığında en çok lomber yani bel omurlarımızın dördüncü ve beşinci seviyelerinde fıtıklaşma oluşur. Bunun sebebi bir alt seviyenin leğen kemiği tarafından korunması daha üst seviyelerinde sırtta yükü kendi aralarında paylaşmalarıdır. Lomber dördüncü ve beşincinin kalça çizgisine yakın olması sebebiyle öne eğildiğimizde en fazla bu bölgenin esnemesi ve en fazla bu bölgenin stres altında kalması sebebiyle bu bölgede oluşur.

Bel fıtığı hastası olan kilolu bireylerde göbeğin yük yani yer çekimi noktasını öne doğru taşıması nedeniyle kilolularda zamanla gelişen bel fıtığı diğer hastalara göre daha fazla olabilmektedir.

Bel fıtığı hastalarının çoğunda ağrıdan kaçınmak için değişik oturuş ve duruş bozuklukları gözlemlenir. Bu oturuş ve duruş bozuklukları ileri derecedeyse skolyoz adını alır, ilerlememiş derecedeyse belde kayma, düzleşme ve diğer deformitelere sebebiyet verebilir.

Birçok kişinin bel yapısı anne ve babasından geçtiği için bel kullanımı, kasları kullanması da anne ve babaya benzeyebilir. Anne ve babayla hayat şartları da aynı olursa bel fıtığı ırsi olarak tekrarlayabilir. Tam anlamıyla genetik hastalık olarak ispatlanmamış olsada ailelerde zincirleme bel fıtığı olduğu gözlemlenmektedir.

Bel fıtığı hastalığı için günümüzde ilaç, fizik tedavi modaliteleri ve cihazları, ışın, lazer, iğne, ozon ve proloterapi, ameliyat vb. özellikle de son dönemlerde uygulama esnasında çıkan seslerden dolayı ilgi gören gündemde olan kayroparktik tedavi yöntemlerinin bel fıtığı hastalığını kalıcı olarak iyileştirmesi mümkün değildir. Bel fıtığı olan hastaların kalıcı olarak iyleşebilmeleri için etki eden disk temasının sinir ve omurilik kanalından uzaklaştırılarak sonlandırılması gerekir. Oral (ağız) yoluyla alınan bir ilaç, fizik tedavi modalitelerinden ultrason, elektroterapi, ınfraruj, hot packs vb. ışın, lazer, iğne, ozon ve proloterapi, kayropraktik yöntemleri diskin boyutunu etkilemediği için fıtıkta kalıcı iyileşme etkisi göstermez. Ameliyat ise diskin fiziki boyutunu anatomide bir eksiklik meydana getirerek değiştirir ki bu eksiklik sonrasında fıtıktan daha ciddi sorunlara sebebiyet verir. Bel fıtığı ameliyatı beyin cerrahları tarafından uygulanan bir tedavi yöntemi olmasına rağmen son evre fıtık derecesinde olan bir beyin cerrahı bile kendisi için asla doğru tedavi yöntemi olarak ameliyatı tercih etmez.

Tıp dünyasında zaman kavramı, yöntemlerde uygulanan araç gereç ve teknolojinin gelişmesiyle tıbbın yörüngesine bazı hastalıklar için olumlu bazı hastalıklar için olumsuz etki sağlamıştır. Örneğin safra kesesinde taş bulunan hastanın safra kesesinin alınmasında kesi bölgesini daha geniş tutmak yerine beş delik açarak işlemi yapmak, steril kamera kullanmak hem hasta hem de hekim için cerrahi işlemi daha risksiz ve rahat duruma getirmiştir fakat zamanla araç gereç ve teknolojinin gelişmesi bel fıtığı hastalığı için uygulanan gerçek tıp uygulamalarını azaltmış bel fıtığı tedavisinin başarı oranlarını düşürerek olumsuz etkilemiştir. Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemi gerçek tıbbın kendisidir. Bel fıtığı hastalığı için doğru ve kalıcı olan yöntem Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemidir.

Tıp dünyasında zaman kavramı, yöntemlerde uygulanan araç gereç ve teknolojinin gelişmesiyle tıbbın yörüngesine bazı hastalıklar için olumlu bazı hastalıklar için olumsuz etki sağlamıştır. Örneğin safra kesesinde taş bulunan hastanın safra kesesinin alınmasında kesi bölgesini daha geniş tutmak yerine beş delik açarak işlemi yapmak, steril kamera kullanmak hem hasta hem de hekim için cerrahi işlemi daha risksiz ve rahat duruma getirmiştir fakat zamanla araç gereç ve teknolojinin gelişmesi sinire baskı yapan fıtık hastalığı için uygulanan gerçek tıp uygulamalarını azaltmış sinire baskı yapan fıtık tedavisinin başarı oranlarını düşürerek olumsuz etkilemiştir. Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemi gerçek tıbbın kendisidir. Sinire baskı yapan fıtık hastalığı için doğru ve kalıcı olan yöntem Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemidir.

Bel kayması hastalığını yamulan bir binanın en alt katı gibi düşünebiliriz. Bir binanın temelini nasıl kolonlar sağlıyorsa insan anatomisinde iskelet yapısının temelini de omurilik oluşturur.

Omurilik 24 tanesi hareketli toplam 33 kemikten oluşur. Bel bölgesinde beş omurilik kemiği vardır. Temeli yamuk ama içerisinde lüks bir daire bulunduran bina, derecesi yüksek bir depreme karşı dayanıklı olamaz çünkü deprem dairenin lüksüne değil binanın sağlamlığına göre zarar oluşturur.

İnsan anatomisinde iskelet sisteminde bel kayması hastalığı için uygulanan ilaç, iğne, fizik tedavide uygulanan elektronik cihazlar ve ameliyat yöntemi kemiğin düz bir hatta olmasına katkı sağlamadığı için bu temel yamuk kalacaktır.

Bel kayması hastalığı için doğru tedavi yöntemi bel bölgesinde yamulan kemiklerin düz bir hatta ulaşmasını sağlayan Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemidir.

Ameliyat diskin fiziki boyutunu anatomide bir eksiklik meydana getirerek değiştirir ki bu eksiklik sonrasında fıtıktan daha ciddi sorunlara sebebiyet verir. Bel fıtığı ameliyatı beyin cerrahları tarafından uygulanan bir tedavi yöntemi olmasına rağmen son evre fıtık derecesinde olan bir beyin cerrahı bile kendisi için asla doğru tedavi yöntemi olarak ameliyatı tercih etmez. Bel fıtığı hastalığı için doğru ve kalıcı olan yöntem Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemidir.

Bel fıtığı olan hastaların kalıcı olarak iyleşebilmeleri için etki eden disk temasının sinir ve omurilik kanalından uzaklaştırılarak sonlandırılması gerekir.

Bel fıtığı hastalığı için lazer tedavi yöntemi diskin fiziki boyutunu anatomide bir eksiklik meydana getirerek değiştirir ki bu eksiklik sonrasında fıtıktan daha ciddi sorunlara sebebiyet verir. Lazer tedavi yöntemi bel fıtığı hastalığıyla ilgilenen Doktorlar tarafından uygulanan bir tedavi yöntemi olmasına rağmen son evre fıtık derecesinde olan bir doktor bile kendisi için asla doğru tedavi yöntemi olarak lazeri tercih etmez.

Lazer tedavi yöntemi bel fıtığı hastalığı için doğru bir tedavi yöntemi değildir!

Bel fıtığı olan hastaların kalıcı olarak iyileşebilmeleri için etki eden disk temasının sinir ve omurilik kanalından uzaklaştırılarak sonlandırılması gerekir.

Bel fıtığı hastalığı için çıkan seslerden dolayı merak uyandıran ve ilgiyi yükselten kayropraktik tedavi yöntemi diskin fiziki boyutunu etkilemez.

Kayropraktik tedavi yöntemi bel fıtığı hastalığıyla ilgilenen Fizyoterapistler tarafından uygulanan bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hiçbir Fizyoterapist bu tedavi yönteminin kalıcı bir çözüm olduğunu savunamaz.

Bel ağrısı yaşayan bir hasta sadece %10-20 oranında diskten dolayı ağrı çeker. Bel fıtığı hastalarına holistik (bütüncül) bakış açısıyla bakılıp kişiye özel, hastanın sorununa göre bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

Hastanın bel bölgesinde ki ağrıya sebebiyet verebilecek doku sertliğini, kas, kemik tonusunu, bel düzleşmesi ve kaymasını, hastalığın derecesi ve evresini, priformis sendromu, siyatik sinir, kuyruk sokumu gibi sorunları değerlendirmeden danışan tüm hastalara kayropraktik tedavi yöntemi uygulamak yanlıştır!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen herhangi bir ilaç, iğne, neşter, ameliyat vb. hiç bir deri bütünlüğünü bozmayan (invaziv) işlem uygulanmadan sadece el ile yapılan tedavi yöntemine manuel terapi denir.

Bel ağrısı yaşayan bir hasta sadece %10-20 oranında diskten dolayı ağrı çeker. Bel fıtığı hastalarına holistik (bütüncül) bakış açısıyla bakılıp kişiye özel, hastanın sorununa göre bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

Oral (ağız) yoluyla alınan bir ilaç, fizik tedavi modalitelerinden ultrason, elektroterapi, ınfraruj, hot packs vb. ışın, lazer, iğne, ozon ve proloterapi, kayropraktik yöntemleri bel ağrısına sebebiyet veren tüm anatomik ve fiziki oluşan ağrılara müdahale edemez.

Anatomy Form boyutuna uygulanan manuel terapi uygulamalarıyla bel bölgesinde oluşan doku ve kas sertliğine, bel düzleşmesi ve kaymasına, derece farketmeksizin tüm fıtıklaşmış disklere, siyatik sinir gibi sinir sıkışmalarına, priformis sendromuna, kuyruk sokumuna müdahale edilebilir.

Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemi bel fıtığı hastaları için başarı oranı en yüksek tedavi yöntemidir.

Bel bölgesindeki omur kemiklerin arasında diskler bulunur. Bu disklerin içerisinde jöle kıvamındaki materyallerin disk dışarısına çıkması ise “bel fıtığı patlaması” ya da “patlamış bel fıtığı” olarak adlandırılır. Patlak kelimesinden dolayı ciddi şüphe uyandıran bu tabir hastalığın ilerlemiş derecede olduğunu bildirir.

Oral (ağız) yoluyla alınan bir ilaç, fizik tedavi modalitelerinden ultrason, elektroterapi, ınfraruj, hot packs vb. ışın, lazer, iğne, ozon ve proloterapi, kayropraktik yöntemlerinin başlangıç seviyesinde ki fıtık hastaları için bile başarı oranı düşükken, patlamış fıtık hastalığın ileri derecesi olduğu için faydası olmayacaktır.

Patlamış fıtık için doğru tedavi yöntemi Anatomy Form boyutunda uygulanan manuel terapi yöntemidir.

Tercih Ediliyoruz!

Anatomy Form'da İlaç, Işın, İğne, Neşter, Ameliyat Yöntemleri Kullanılmaz!

Sizi Arayalım!

Bilgilerinizi bırakın, detaylı bilgi için en kısa sürede sizi arayalım!

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.